image

تانک کود پلیمری

اسيدشويي در سيستم های آبياری به منظور شستشوی رسوبات تثبيت شده درون لوله ها و قطره چکان ها که ناشي از مواد شيميايي محلول در آب آبياری مي باشد ، کاربردهای فراواني دارد . اين نوع رسوبات يا از آب آبياری ناشي شده (به دليل وجود بي کربنات و کربنات کلسيم به ميز

بیشتر بخوانید
ارتباط با مشتریان آبگیر حیات